Ngày 04/02/2018, tại thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên chính phủ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa các đơn vị của Bộ KH&CN Lào và Bộ KH&CN Việt Nam.

Tới dự và chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdala, cùng đông đảo các cán bộ lãnh đạo và đại diện các đơn vị trực thuộc hai Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Lào.

Theo đó, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Đinh Hữu Phí và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý.


 Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam Đinh Hữu Phí và Vụ trưởng Vụ SHTT, Bộ KH&CN Lào Khanlasy Keobounphanh

Cụ thể, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ tập trung vào trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ lẫn nhau chỉ dẫn địa lý của mỗi nước, hai bên sẽ hợp tác trong đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trong đó bao gồm đẩy nhanh quá trình đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại mỗi nước, thuận lợi hóa việc đáp ứng các yêu cầu cần thiết trong quá trình đăng ký và tiến hành các biện pháp thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, trao đổi thông tin và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về chỉ dẫn địa lý, cũng như tham vấn lẫn nhau về quan điểm đối với các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Vụ Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào đã có sự hợp tác song phương chặt chẽ trong nhiều năm qua. Qua các chương trình hợp tác cụ thể, Việt Nam đã giúp Lào nâng cao năng lực của hệ thống sở hữu trí tuệ, từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực. Trong tổng thể hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai cơ quan về sở hữu trí tuệ nói chung, việc đẩy mạnh hợp tác về chỉ dẫn địa lý, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ hai nước, lại càng đem lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa cho hệ thống sở hữu trí tuệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, mặt khác, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung.

CONCETTI hiện tại vừa là một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam, vừa là một đại diện SHTT tại Lào. Đây vừa là thời cơ, cũng vừa là thách thức đối với công ty trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế tại Lào. Những kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam sẽ được vận dụng tại Lào trong bối cảnh hợp tác về Chỉ dẫn địa lý giữa 2 nước ngày càng trở nên sâu rộng.

Vũ Việt Hoàng