Sau thời gian dài chờ đợi, ngày 03/11/2017 vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo. Các quy tắc ứng xử này được xem như kim chỉ nam tăng cường tính chủ động, tự giác tuân thủ pháp luật trong hoạt động quảng cáo, thúc đẩy tinh thần quảng cáo có trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và việc nâng cao các giá trị đạo đức, văn hóa Việt Nam; tạo công cụ hỗ trợ cho việc thực thi Luật Quảng cáo…
Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam được khuyến khích tự nguyện tuân thủ Quy tắc ứng xử này theo sự hướng dẫn của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.
Hoạt động quảng cáo phải tuân thủ 2 nguyên tắc cơ bản sau: i) đảm bảo tính hợp pháp, trung thực, chính xác; ii) thể hiện trách nhiệm xã hội và phù hợp đạo đức, văn hóa Việt Nam.
Trên cơ sở các nguyên tắc này, Bộ quy tắc quy định cụ thể các nội dung ứng xử trong hoạt động quảng cáo như tôn trọng quốc gia và pháp luật, tôn trọng các biểu tượng của dân tộc, đất nước, tôn trọng thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam, tôn trong lợi ích của công chúng và người tiêu dùng, bảo vệ trẻ em…
Một số nội dung ứng xử trọng hoạt động quảng cáo được đề cập như: quảng cáo không được lợi dụng sự cả tin của người tiêu dùng về tín ngưỡng, sự mê tín, các thông tin phản khoa học như tử vi, nhân tướng học, ngoại cảm, các chủ thể phi tự nhiên; quảng cáo không được khai thác sự ngây thơ cả tin của trẻ em với mục đích dụ dỗ trẻ em mua sản phẩm, dịch vụ hoặc ép buộc cha mẹ phải mua sản phẩm, dịch vụ…
Bạn đọc có thể xem toàn văn Quy tắc này tại đây.

Lê Thắng