Luật Đầu tư (sửa đổi) đã quy định sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 01/07/2017. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này như sau:
Về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô:
Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện về xây dựng nhà xưởng, trang bị đủ dây chuyền công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử ô tô theo quy định. So với quy định hiện hành, nhà xưởng phải bảo đảm có thiết kế khu vực riêng để thu hồi và xử lý ô tô thải bỏ; đường thử phải dài tối thiểu 800m (trước đây là 500m). Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện theo quy định.
Người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp phải có trình độ đại học trở lên thuộc ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu 05 năm.
Đồng thời phải bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, an toàn PCCC và có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

   

Về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô:
Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Kể từ ngày 01/01/2018 chỉ doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới được phép nhập khẩu ô tô.
Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô khi có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện theo quy định và có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.
Về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô:
Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng phải bảo đảm diện tích, vị trí làm việc tối thiểu, trang thiết bị phục vụ bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng được TCVN 11794:2017 và có cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô.
Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng phải bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, an toàn PCCC và có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lê Thắng