Một trong những nguyên nhân mà người kinh doanh còn ngần ngại khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sang thành lập doanh nghiệp chính là lo ngại về những thủ tục thuế, cũng như chế độ kế toán phải tuân thủ sau khi chuyển đổi. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
Điểm chung của cả hai phương án được trình bày trong dự thảo của Bộ Tài chính là việc đơn giản hóa nguyên tắc bố trí, sử dụng người làm kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, các doanh nghiệp này được phép bố trí người phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng. Ngoài ra, người thân của ban lãnh đạo công ty cũng không bị cấm làm kế toán. Thậm chí, người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ hoặc người được giao thường xuyên mua, bán tài sản của doanh nghiệp cũng có thể được bố trí làm kế toán.
Để tạo thuận lợi hơn nữa, dự thảo quy định thêm về quyền thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
Nếu được thông qua thì doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được áp dụng chế độ kế toán riêng này từ đầu năm sau, 2018.

Lê Thắng