Ngày 14/9/2017 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. Cụ thể các cá nhân, tổ chức kinh doanh thuốc lá cần lưu ý một số điểm mới sau đây:

Theo nghị định 106, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá sẽ được mua sản phẩm từ thương nhân bán buôn hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán lại tại các địa điểm được cấp phép. Nghị định 67 chỉ cho phép thương nhân bán lẻ được mua sản phẩm từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Các cá nhân, tổ chức kinh doanh thuốc lá lưu ý những yêu cầu mới đối với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận để sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Cụ thể hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bổ sung bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bổ sung bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Bên cạnh việc bãi bỏ điều kiện về phương tiện vận tải khi xin cấp Giấy phép phân phối và bán buôn sản phẩm thuốc lá, điều kiện về diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá khi xin cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, hồ sơ xin cấp các giấy phép trên đều phải ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh trong văn bản giới thiệu.

Ngoài ra, các thương nhân đã được cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá theo nghị định 67/2013/NĐ-CP khi nghị định 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được tiếp tục duy trì hiệu lực cho đến khi hết thời hạn theo giấy phép đã cấp.

Huyền Nguyễn