Sau những tranh luận giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam đại diện cho người lao động và VCCI đại diện cho người sử dụng lao động về việc tăng lương tối thiểu vùng, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng 6.5% để dung hòa lợi ích của hai bên. Trên cơ sở thống nhất này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng với mức tăng đề xuất từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng so với hiện nay.

Dự thảo quy định mức lương tối thiểu vùng áp 4 mức như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,53 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng II; mức 3,09 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180.000 đồng – 230.000 đồng so với hiện hành năm 2017, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 6,1 - 7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4% - 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 92 - 96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Việc tăng lương tối thiểu vùng dự kiến được thực hiện từ ngày 1/1/2018.

Lê Thắng