Nghị định 86/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải từ khi được ban hành đến nay đã gây ra không ít những khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải.Nổi cộm nhất là việc Nghị định ràng buộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải sở hữu một số lượng xe tối thiểu. Theo thống kê của  Bộ GTVT cho đến hết ngày 31/12/2014, trong nước vẫn còn đến 17.799/24.580 đơn vị kinh doanh vận tải có quy mô nhỏ hơn 5 xe (trong đó tuyến cố định chiếm 34,6%; xe buýt chiếm 10,0%; xe hợp đồng chiếm 86,6%; xe công ten nơ chiếm 53,2%; xe du lịch chiếm 76,9%; xe tải 78,4%).[1]Nói cách khác, quy định này sẽ là rào cản thị trường rất lớn đối với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải vừa và nhỏ.

Theo đánh giá của CONCETTI, việc doanh nghiệp vận tại có quy mô vốn lớn hơn không tỷ lệ thuận với việcgia tăng chất lượng hay sự an toàn của dịch vụ vận tải, ngược lại việc tạo rào cản tiếp cận thị trường đối với phần lớn các doanh nghiệp vận tải theo quy định hiện hành  làm triệt tiêu sự cạnh tranh trên thị trường, dẫn đến hiện tượngđộc quyền hoặc chậm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tiếp thu những phản biện và ý kiến đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tại dự thảo mới nhất của Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Bộ GTVT đã xóa bỏ hoàn toàn các quy định điều kiện về sở hữu số lượng xe tối thiểu. Với việc cởi trói này, hàng loạt các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhỏ sẽ lại có cơ hội tiếp cận với thị trường từ đó tăng sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ để phục vụ cộng đồng.

 

 

 

[1]Theo Dự thảo tờ trình Nghị định của Bộ GTVT ngày 21/6/2016