Căn cứ dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước mà Bộ Công Thương công bố thì Nhà nước có thể sẽ thực hiện độc quyền với 20 lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ trong đó có vàng miếng, thuốc lá, xì gà, tem thư, pháo hoa, bưu chính công cộng v.v.

Bộ Công Thương khẳng định Dự thảo không quy định tăng thêm lĩnh vực độc quyền Nhà nước mà chỉ nâng cao tính minh bạch thống nhất và đầy đủ của hệ thống pháp luật về độc quyền nhà  nước trong hoạt động thương mại. Việc độc quyền nhà nước là căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại: “Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước

Mặc dù vậy, nhiều nhà kinh tế vẫn tin rằng Dự thảo nghị định là sự ưu ái dành riêng cho doanh nghiệp nhà nước, đi ngược lại kinh tế thị trường khi thay vì bỏ các lĩnh vực độc quyền, Nhà nước lại tiếp tục khẳng định độc quyền đối với 1 số lĩnh vực lợi nhuận cao như sản xuất vàng miếng hay nhập khẩu thuốc lá, xì gà.