Mới đây ngày 09/7/2018, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động sẽ được đơn giản hóa, cắt giảm, một vài điểm mà doanh nghiệp cần chú ý như:

- Tích hợp nhiều thủ tục hành chính liên quan thành 1 thủ tục duy nhất, ví dụ: tích hợp các thủ tục đăng ký tham gia BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin BHXH; tích hợp các thủ tục hưởng chế độ thai sản; v.v.

- Quy định các giấy tờ có tính chất thay thế như giấy ra viện thay bằng giấy chuyển tuyến, giấy chứng tử, …

- Tăng thời hạn giấy phép cho thuê lại lao động từ 36 tháng lên 60 tháng; thời gian gia hạn giấy phép cũng tăng lên 48 tháng (thay vì 24 tháng như hiện nay) và không giới hạn số lần gia hạn (thay vì gia hạn 2 lần như hiện nay).

- Các doanh nghiệp có dưới 10 người lao động sẽ không phải thực hiện thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

- Với lao động nước ngoài làm việc tại VN:

+ Bổ sung thêm nhà đầu từ vào danh mục đối tượng không phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

+ Văn bản chấp thuận cho sử dụng lao động nước ngoài sẽ UBND cấp tỉnh ban hành thay vì Chủ tịch UBND cấp tỉnh như hiện nay.

+ Bổ sung nhà đầu tư, người góp vốn vào danh mục đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

+ Trong hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ bỏ danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài (vì đã có trong văn bản đề nghị)

+ Trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động sẽ bỏ giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Giảm thời gian cấp giấy phép lao động từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

- Trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: người lao động có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu, thay vì bắt buộc nộp bản sao có chứng thực như hiện nay.

Tuy nhiên đây mới chỉ là phương án của Bộ, để các cải cách TTHC được thực hiện, người dân và doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được sửa đổi, ban hành mới./

Lê Thắng