Mới đây Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện được cởi trói bao gồm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo hiểm, chứng khoán v.v...

Đối với dịch vụ đòi nợ, không yêu cầu doanh nghiệp phải duy trì mức vốn 2.000.000.000 đồng trong suốt quá trình hoạt động.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, điều kiện đầu tư được nới lỏng như không buộc doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm phải không có lỗ lũy kế; doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm chỉ cần có kinh nghiệm kinh doanh 07 năm thay vì 10 năm như trước đây.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, vốn pháp định cho hoạt động tự doanh chứng khoán giảm từ 100 tỷ xuống chỉ còn 50 tỷ; tổ chức chứng khoán nước ngoài thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán được tự do thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (trước đây chỉ tổ chức tại những nước có thỏa thuận song phương về thanh tra, giám sát hoạt động chứng khoán với Việt Nam mới được phép thành lập văn phòng đại diện); rút ngắn yêu cầu thời gian về kinh nghiệm; chấp hành pháp luật, tình hình kinh doanh đối với việc.

Tuy nhiên trong dự thảo vẫn còn một số nội dung cải cách chưa thỏa đáng như chỉ xóa bỏ câu chữ chứ không xóa bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh; vẫn duy trì những điều kiện kinh doanh bất hợp lý hay thậm chí còn quy định chặt hơn đối với một số ngành nghề. Ví dụ như trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Nghị định 104/2007/NĐ-CP chỉ yêu cầu người lao động không có tiền án nhưng dự thảo lại đòi hỏi những người này phải chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.”. Bạn đọc có thể tìm đọc toàn văn và góp ý cho dự thảo này của Bộ Tài tại đây.

Lê Thắng