Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thay thế cho Nghị định 37/2006/NĐ-CP vốn đã được áp dụng hơn 10 năm.

Nghị định mới đã có nhiều đổi mới thể hiện tinh thần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó, đáng chú ý nhất là việc thay đổi về hạn mức khuyến mại. Theo đó, trong các chương trình khuyến mại tập trung có thời gian xác định do cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức; khuyến mại vào các dịp lễ, tết; khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì doanh nghiệp có thể được phép khuyến mại đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Đây là một quy định hết sức có ý nghĩa cho phép doanh nghiệp được tự do hơn trong việc quyết định mức khuyến mại, phương án khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng hoặc xả hàng tồn kho. Thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ cũng được phép kéo dài đến 120 ngày trong một năm (trước đây tối đa là 90 ngày).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính như chương trình khuyến mại có tổng giá trị dưới 100 triệu đồng thì không cần thực hiện thủ tục thông báo đến Sở Công thương; chỉ thực hiện khuyến mại trên trang khuyến mại trực tuyến, sàn thương mại điện tử cũng không cần thực hiện thủ tục thông báo Sở Công thương; trường hợp cần thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại hoặc đăng ký khuyến mại, doanh nghiệp cũng được quyền lựa chọn gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua thư điện tử; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ v.v.

Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2018 sắp tới, hứa hẹn đem đến những khởi sắc cho nền kinh tế, đặc biệt là ngành bán lẻ trong nửa cuối năm nay.

Lê Thắng