Ngày 23.01.2018, Ban TVQL đã tham gia cuộc họp tổng kết năm 2017 của toàn công ty. Tại đây, đại diện của Ban TVQL đã trình bày kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2018.

Trong năm 2017 vừa qua, tập thể cán bộ nhân viên của Ban TVQL đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi của Ban là thực hiện các hợp đồng tư vấn và phát triển các dự án tư vấn mới. Ban đã và đang triển khai 10 dự án tư vấn lớn nhỏ, vượt 5 dự án so với kế hoạch đề ra. Trong số 10 dự án này, có 3 dự án là các dự án nghiên cứu và đánh giá và 6 dự án về xây dựng thương hiệu cho các hàng hóa nông sản địa phương. Ban cũng nỗ lực tập trung làm các hồ sơ thầu để phát triển các hợp đồng tư vấn, với 14 đề xuất kỹ thuật (không bao gồm các thuyết minh dự án thương hiệu) đã được xây dựng và gửi đi, tập trung trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11/2017. Cuối năm 2017, Ban đã đấu thầu thành công 01 hợp đồng nghiên cứu cho dự án STEP (Canada).


Các thành viên của ban dự án

Ở mảng quản trị và phát triển Ban TVQL, còn nhiều hoạt động chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch như việc phát triển quan hệ khách hàng và đối tác cũng như hoàn thiện nội dung website. Lý do là nhân viên trong Ban tập trung nhiều thời gian để triển khai các dự án tư vấn và xây dựng các dự án mới; đồng thời tiến độ chung của toàn công ty đối với trang web cũng chậm hơn rất nhiều so với đề xuất. Tuy nhiên, một trong những kết quả rõ nét nhất của Ban trong năm qua, đó là đã tổng hợp và thống nhất được 6 nhóm lĩnh vực tư vấn chủ chốt của Ban,sau đó đã cơ bản hoàn tất tờ rơi giới thiệu Ban khổ A4. Hệ thống hóa các tài liệu được lưu trữ trên máy chủ cũng đã được thực hiện và hoàn tất trong năm vừa qua.

Về nâng cao năng lực, Ban đã thực hiện một số buổi trao đổi học tập nội bộ về 2 chủ đề là Quy trình khảo sát theo bảng hỏi và Nghiên cứu khả thi/Nghiên cứu thị trường. Mặc dù mục tiêu học tập của mỗi cá nhân vẫn chưa đạt được theo kế hoạch do dành nhiều thời gian cho chuyên môn, nhưng chúng tôi tin rằng các cá nhân trong Ban đã học hỏi được không ít các kiến thức từ thực tế hoạt động của các dự án. Trong đợt đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, các nhân viên trong Ban đã cùng nhau đánh giá thẳng thắn những điểm mạnh và điểm yếu của nhau, từ đó có hướng khắc phục và phát huy vì một tập thể đoàn kết và vững mạnh.

Kế hoạch năm 2018 của Ban TVQL vẫn sẽ mang một thông điệp rất rõ ràng: một là, tập trung thực hiện các dự án theo kế hoạch (dự kiến có khoảng 7-8 dự án); hai là, tiếp tục xây dựng các hồ sơ thầu với chỉ tiêu kết quả là 02 hồ sơ thành công; ba là, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và marketing bằng những hoạt động cụ thể chứ không tập trung vào các chương trình hay kế hoạch chung chung; bốn là, nâng cao năng lực cá nhân theo phương châm cùng học và cùng làm, đặc biệt cải thiện kỹ năng làm việc nhóm./.

Lê Thị Hải Yến