Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013.

Nhằm giúp Ngày 26/12/2017 vừa qua, đại diện CONCETTI đã tham gia buổi tập huấn chuyên môn được tổ chức bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ (NOIP) về những điểm mới của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. 
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018. Các luật sư của CONCETTI sẽ tổng hợp và cập nhật những thay đổi đến các Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. 
Là một tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ lâu đời cùng các luật sư giàu kinh nghiệm trong trong lĩnh vực này, CONCETTI luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng bằng việc liên tục cập nhật những thông tin, thủ tục, quy định hiện hành nhằm mục đích tư vấn và hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất. 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

-----------------
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ và cập nhật thông tin pháp lý mới nhất.
Email: IP@concetti.vn hoặc Concetti@hn.vnn.vn
Tel: 024.3934.3383
Fax: 024.3825.9786