Thực hiện Thông tư 13/2017/TT - NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT - NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định 2401/QĐ - NHNN về Danh sách Ngân hàng được phép bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
Ngân hàng đủ năng lực phải đáp ứng 2 tiêu chí: Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng; không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. Cũng theo Thông tư 13, kể từ ngày 15/11/2017, các ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.
Trong danh sách này có 4 ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đang kiểm soát vốn, gồm: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Khối ngân hàng cổ phần tư nhân có Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienvietPostBank), Ngân hàng Á Châu (ACB)... Danh sách chi tiết xem tại:

Lê Thắng