Trong khuôn khổ Dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN nhãn Sông Mã” thuộc kế hoạch “Xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020”, công ty CONCETTI đã phối hợp với công ty Tâm Hữu Dũng là đầu mối kết nối đưa các sản phẩm nhãn quả tươi và long nhãn Sông Mã vào hệ thống các siệu thị (BigC, LOTTE Vienam…) nhằm xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm này. Thông qua CONCETTI, Tâm Hữu Dũng biết đến lợi thế của Sơn La và các vùng cây ăn quả mang tính vùng miền của tỉnh, trong đó có sản phẩm chuối của huyện Yên Châu. Do vậy, Tâm Hữu Dũng rất muốn tiếp cận với chính quyền và nhân dân Yên Châu nhằm thiết lập hệ thống kênh hàng ổn định, có chất lượng cao để cung cấp đến người tiêu dùng trong cả nước.

   

Và ngày 12/10/2017 đã diễn ra buổi họp mặt giữa các bên: Sở Khoa học và công nghệ, công ty CONCETTI, UBND huyện Yên Châu và công ty Tâm Hữu Dũng nhằm: (1) Xác định tiềm năng (diện tích, quy mô) và định hướng của Yên Châu về cây chuối cả hiện tại và tương lai; (2) Xác định (sơ bộ) về chất lượng sản phẩm chuối và những vấn đề liên quan đến chất lượng quả chuối; (3) Xác định khả năng và cơ hội đầu tư đối với sản phẩm chuối sấy khô.

   

Đây là cơ hội với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm, góp phần giúp bà con nhân dân trồng chuối phát triển bền vững, có đàu ra ổn định, một mặt cũng giúp Tâm Hữu Dũng có điều kiện cung cấp cac mặt hàng trong nước có chất lượng đén người tiêu dùng, cuối cùng là đưa chuối Yên Châu trở thành sản phẩm chủ lực, có giá trị của tỉnh.

Nguyễn Thị Xuân