Cháy là một thảm họa đối với con người, xã hội và môi trường, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

Luật Phòng cháy và chữa cháy đã khẳng định: “Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”. Bởi lẽ, khi đám cháy mới phát sinh nếu được phát hiện sớm và có lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời thì hiệu quả công tác chữa cháy sẽ rất cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Ngược lại, nếu phát hiện cháy nhưng không có lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời thì thiệt hại do cháy gây ra sẽ rất lớn. Từ tổng kết thực tiễn công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thấy rằng: hiệu quả công tác PCCC đạt được cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào công tác triển khai, thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ”.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, toàn thể cán bộ công nhân viên của CONCETTI đã có một buổi họp nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân nói riêng và cả công ty nói chung về an toàn phòng chống cháy nổ và phương pháp xử lý tình huống khi gặp hỏa hoạn.


Toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia buổi họp

Đây là một buổi họp cởi mở, có tính xây dựng cao, là nơi chia sẻ kinh nghiệm của mọi người, đặc biệt là những thành viên trong công ty đã có chúng chỉ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp.


Đồng chí Từ Lê phát biểu trong cuộc họp

Dựa trên nội dung cuộc họp ngày 25 tháng 8, ngày 28 tháng 8, Văn phòng Công ty đã ban hành 1 văn bản nội bộ “Phương án xử lý khi có sự cố cháy” nhằm nâng cao khả năng đối phó với các tình huống cháy nổ khi cần thiết.


Nội dung của buổi họp


Không khi cuộc họp diễn ra thoải mái nhưng cũng đầy tính xây dựng

Đây không đơn thuần chỉ là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn phòng chống cháy nổ và phương pháp xử lý tình huống khi gặp hỏa hoạn mà còn là một hoạt động nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau phối hợp xử lý khó khăn của các thành viên trong công ty.

VŨ VIỆT HOÀNG