Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN Nhãn Sông Mã cho sản phẩm nhãn của huyện Sông Mã, tình Sơn La”, sáng thứ 5 ngày 01/06/2017, công ty CONCETTI phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức hội thảo “Góp ý và thống nhất quy định kỹ thuật sản xuất nhãn quả tươi và sản xuất long nhãn mang NHCN và hồ sơ hướng dẫn cấp quyền sử dụng NHCN”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở khoa học công nghệ Sơn La, đại biểu Sở Nông nghiệp, đại biểu Trung tâm khuyến nông tỉnh Sơn La, đại biểu Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Sơn La, lãnh đạo UBND huyện Sông Mã và đại biểu từ các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã thuộc vùng dự án, chủ các các cơ sở trồng nhãn và sản xuất long nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã, 04 lãnh đạo của các hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nhãn trên địa bàn Sông Mã và các đại biểu từ các đơn vị liên quan khác.

Mục tiêu của buổi hội thảo tập trung vào việc giới thiệu các quy định và bộ hồ sơ; đồng thời, thu thập ý kiến đóng góp và đi đến thống nhất các nội dung trong dự thảo Quy định kỹ thuật sản xuất nhãn quả tươi và long nhãn mang NHCN “nhãn Sông Mã” và Bộ hồ sơ hướng dẫn cấp quyền sử dụng NHCN.

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt nội dung của 03 bản dự thảo các quy định và bộ hồ sơ. Hầu hết đại biểu tham dự đều nhất trí và đánh giá các quy định kỹ thuật và quy trình cấp quyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Ông Nguyễn Hải Anh – chuyên viên tư vấn, đại diện công ty CONCETTI đang trình bày tại hội thảo

Nguồn: Nguyễn Văn Thắng, CONCETTI 2017

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Văn Phương – Phó chủ tịch UBND Sông Mã đã kết luận thống nhất về nội dung các tài liệu do đơn vị tư vấn đề xuất. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục thu thập các ý kiến đóng góp bổ sung và tổ chức hoàn thiện bộ hồ sơ, các quy định và xin góp ý lần cuối trước khi ban hành.

Lan Thảo