Thực hiện Quyết định 763/QĐ-UBND ngày 5/4/2017, Sở KHCN tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn tư vấn chủ trì Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bơ Mộc Châu cho sản phẩm bơ của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” vào ngày 18/4/2017 tại Sở KHCN tỉnh Sơn La. Với tổng số điểm 83,75, thuyết minh Dự án do CONCETTI chuẩn bị được đánh giá là đầy đủ, nội dung thực hiện và phương pháp triển khai hợp lý và có tính khả thi. Kinh nghiệm và năng lực của Công ty CONCETTI trong các dự án phát triển thương hiệu cũng được Hội đồng đánh giá cao và nhất trí lựa chọn là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án này.  

Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN Bơ Mộc Châu cho sản phẩm quả Bơ của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” nằm trong chương trình chiến lược phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La. Dự án có mục tiêu chung là xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả bơ của huyện Mộc Châu, nhằm nâng cao danh tiếng và phát huy giá trị kinh tế của sản phẩm này, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Xác lập quyền đối với sản phẩm quả Bơ Mộc Châu; xây dựng các thiết chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm này; tổ chức thí điểm cấp quyền sử dụng NHCN và; hỗ trợ quảng bá và phát triển thương mại cho sản phẩm mang NHCN là những mục tiêu cụ thể của Dự án này. Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 18 tháng, bắt đầu từ tháng 6/2017 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2018, với nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh và kinh phí đối ứng của huyện.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN Bơ Mộc Châu cho sản phẩm quả bơ của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

(Ảnh: Hoàng Đại Dương)
Lan Thảo thực hiện