Trong thời gian từ ngày 17/2 - 08/3/2017, công ty CONCETTI đã thực hiện cuộc khảo sát gần 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực dệt may tại 06 tỉnh/thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án “Đánh giá vai trò của mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế” với đối tác là trường Đại học Waseda Nhật Bản, các điều tra viên của CONCETTI đã sử dụng bảng hỏi cấu trúc để thu thập các thông tin có liên quan, chủ yếu tập trung vào các hoạt động như tìm hiểu thực tế, thuận lợi và khó khăn trong quản lý nhân sự, kinh doanh, xuất nhập khẩu,… Kết thúc cuộc khảo sát, các nghiên cứu viên của CONCETTI đã bàn giao lại kết quả cho phía đối tác Waseda.