Ngày 05 tháng 09 năm 2018, Cục SHTT Việt Nam phối hợp với Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) đã tổ chức hội thảo “Hệ thống La-hay (Hague) về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp”.

Thỏa ước La-hay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp được ban hành ngày 06 tháng 11 năm 1925.

Thỏa ước quy định về quyền đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp với các nội dung cơ bản như hiệu lực pháp lý của đăng kí, những trường hợp từ chối bảo hộ bởi Cơ quan quốc gia; thời hạn bảo hộ và các khoản phí đăng kí… Những quy định này nhằm mục đích bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các chủ thể đăng kí và tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Thỏa ước La-hay dành cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khả năng đạt được sự bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp của họ ở nhiều nước bằng cách nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO một đơn duy nhất bằng một ngôn ngữ duy nhất (tiếng Anh hoặctiếng Pháp), với một khoản phí bằng một loại tiền duy nhất (franc Thụy Sỹ). Thỏa ước La-hay cũng đơn giản hóa tối đa việc quản lý tiếp theo đối với kiểu dáng công nghiệp, do có thể ghi nhận những sự thay đổi về sau hoặc gia hạn đơn nộp lưu thông qua một thủ tục đơn giản duy nhất với Văn phòng quốc tế của WIPO.


Đại diện cho Tổ chức SHTT Thế giới bà Paivi Lahdesmaki (Cố vấn cao cấp, The Hague Registry, WIPO).

Hiện nay thỏa ước La-hay đã có 69 Quốc gia và Vùng lãnh thổ thành viên, tuy vậy Việt Nam vẫn chưa là thành viên chính thức của thỏa ước này.

Bà Paivi Lahdesmaki (Cố vấn cao cấp, The Hague Registry, WIPO) đã đại diện cho Tổ chức SHTT Thế giới cùng làm việc với các cán bộ công nhân viên và các đại diện SHTT Việt Nam để tiến hành triển khai những quy định, cơ chế để Việt Nam tiến hành tham gia thỏa ước La-hay nhằm nâng cao khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.

Đại diện của CONCETTI là Trưởng phòng Đăng ký Quốc tế - bà Nguyễn Thị Hồ Trang và Trưởng phòng Sáng chế - Nguyễn Thị Hải Yến, đã tham dự cuộc hội thảo này.

Vũ Việt Hoàng