Cục Sáng chế - tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) được thành lập ngày 29/7/1982 khi Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định về việc tổ chức lại bộ máy của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước. Từ chỗ chỉ có 27 cán bộ thuộc 02 tổ chuyên môn trong ngày đầu thành lập, trải qua gần 4 thập kỷ xây dựng và phát triển, ngày nay Cục SHTT đã trở thành một Cơ quan tầm cỡ trong hệ thống các cơ quan thuộc Bộ KH&CN và của Chính phủ, với gần 350 cán bộ, công chức trong 21 đơn vị trực thuộc.

Trải qua 36 năm hoạt động của mình, cục SHTT Việt Nam đã có vai trò to lớn trong sự phát triển của xã hội, nâng cao tinh thần và ý tưởng sáng tạo, bảo vệ tài sản trí tuệ và thúc đẩy sự hợp tác và phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác pháp chế và chính sách, Cục đang tích cực triển khai xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; tham gia đàm phán nội dung SHTT trong nhiều Hiệp định thương mại quan trọng của đất nước như Hiệp định RCEP, CPTPP, v.v.. Công tác hợp tác quốc tế của Cục ngày càng được đẩy mạnh với tinh thần tích cực, chủ động hơn; công tác đào tạo được triển khai theo hướng mới với mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực SHTT có chất lượng cho Cục và cho toàn xã hội; công tác thông tin SHCN được tăng cường, giúp đưa thông tin Sở hữu công nghiệp (SHCN) đến với người sử dụng; các chương trình quốc gia, dự án quốc tế về SHTT được triển khai theo kế hoạch, v.v…

Tuy nhiên, dù đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận nhưng hoạt động của Cục SHTT vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, đặc biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể, lượng đơn tồn trong Cục còn nhiều và có xu hướng gia tăng, trong khi năng lực xử lý đơn còn nhiều hạn chế; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất của Cục còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, v.v…

Cục trưởng Đinh Hữu Phí trong ngày kỷ niệm 36 năm thành lập (29/7/2018) đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cục SHTT sẽ khẩn trương triển khai bao gồm: Xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia để định hướng phát triển cho hệ thống SHTT quốc gia nói chung và hoạt động Cục SHTT nói riêng, hướng đến việc biến SHTT thực sự trở thành tài sản quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới, trong đó từng bước tách bạch hoạt động quản lý nhà nướcvà hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành; triển khai đồng bộ các biện pháp để đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn như về nhân lực, công nghệ thông tin, quy trình, thủ tục xử lý đơn, v.v.; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; và, tập trung xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của Cục để phục vụ tốt hơn cho hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp về SHCN. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động cũng sẽ được Cục quan tâm, chú trọng.

Là một đơn vị đại diện SHTT từ năm 1991, CONCETTI - Đại diện số 007 - vẫn luôn có những mối liên hệ chặt chẽ với cục SHTT Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành sở hữu trí tuệ nước nhà, thúc đẩy sáng tạo và phát triển xã hội. Từ khi ra đời đến nay, CONCETTI đã tham gia tư vấn và làm đại diện SHCN cho hàng ngàn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có nhu cầu bảo hộ quyền SHTT trên lãnh thổ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Lịch sử của ngành SHTT nước nhà cũng có phần đóng góp không nhỏ của CONCETTI.

Để chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Cục Sở hữu trí tuệ (29/7/1982 - 29/7/2018), đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các cán bộ trong khối cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để cùng phối hợp, hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được sự cho phép của Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Đoàn thanh niên phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức thành công Giải thể thao Chào mừng 36 năm thành lập Cục Sở hữu trí tuệ. Trong giải thi đấu thể thao này, các “vận động viên” đến từ CONCETTI đã tham gia rất tích cực với các nội dung thi đấu Bóng đá nam, Cầu lông... và góp phần vào sự thành công của giải đấu.

Vũ Việt Hoàng
(Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14619/cuc-so-huu-tri-tue-ky-niem-36-nam-thanh-lap.aspx)