Ngày 27/07/2018 vừa qua, Công ty CONCETTI đã phối hợp cùng UBND huyện Mai Sơn tổ chức buổi tập huấn phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Na Mai Sơn” cho sản phẩm quả na của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.


Ông Trần Mạnh Điệp - Trưởng phòng Nhãn hiệu và Kiểu dáng (CONCETTI) tập huấn cho đại biểu tham dự

Dự buổi tập huấn có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, đại diện UBND huyện Mai Sơn, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Mai Sơn, cùng các hợp tác xã, hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh na trên địa bàn huyện Mai Sơn.


Đại diện các hộ gia đình tham gia sản xuất na trên địa bàn huyện Mai Sơn

Lớp tập huấn tập đã cung cấp những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ, các đối tượng được bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó có bảo hộ NHCN. Buổi làm việc đi sâu thêm vào phổ biến kiến thức về vai trò, giá trị của việc xây dựng thương hiệu; xác lập quyền, tổ chức quản lý, cách làm hồ sơ đăng ký, thủ tục xác lập quyền sở hữu cá nhân, lộ trình đăng ký; khai thác và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ NHCN “Na Mai Sơn”.


Đại diện các hộ gia đình tham gia sản xuất na tại địa phương phát biểu

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn phổ biến kiến thức cho đại biểu về mô hình sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị cho sản phẩm quả na của huyện Mai Sơn. Đây được xem như là hướng đi bền vững cho sản phẩm, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân.

Buổi tập huấn đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm quả na, hướng tới xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn”.

Phương Linh