Theo Công ty Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI), đơn vị tư vấn thực hiện Quy hoạch, trong giai đoạn 2006-2010, TP Cần Thơ đã tranh thủ được nguồn vốn ODA khoảng 115 triệu USD để triển khai nhiều chương trình và dự án ưu tiên trên 5 lĩnh vực: giáo dục và dạy nghề; giao thông vận tải; y tế; môi trường và phát triển đô thị; cải cách hành chính. Phân tích nhu cầu và khả năng thu hút vốn ODA giai đoạn 2013-2015, đơn vị tư vấn dự báo vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân của Cần Thơ khoảng 48-50 triệu USD đối với phương án vốn ngoài nước chiếm 5% tổng đầu tư toàn xã hội và khoảng 79 - 100 triệu USD đối với phương án vốn ngoài nước chiếm 10% tổng đầu tư toàn xã hội. Các nguồn vốn ODA thu hút được sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm cơ sở hạ tầng kinh tế-kỹ thuật; cơ sở hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu đầu tư của thành phố và ý kiến đề xuất của các sở, ngành, đơn vị tư vấn đã lập danh mục 20 dự án có nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của TP Cần Thơ để làm cơ sở ưu tiên vận động trong giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến 2020. Danh mục này sẽ được sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hàng năm tùy tình hình thực tế.
Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Võ Thành Thống nhấn mạnh, Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA thời kỳ 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ là cơ sở để tiến hành vận động vốn ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp với yêu cầu phát triển của TP Cần Thơ. Theo Phó Chủ tịch Võ Thành Thống, trong nội dung quy hoạch, đơn vị tư vấn đã đảm bảo được các yêu cầu đề ra. Song, cần bổ sung những đề xuất cụ thể để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA thu hút được và tính toán đến khả năng hoàn trả nợ vay sau khi các dự án ODA được triển khai. Đồng thời, đơn vị tư vấn cần sớm hoàn chỉnh nội dung Quy hoạch, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt.

Tác giả: MINH HUYỀN

Nguồn: baocantho.com.vn