Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2018, đoàn công tác của cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng với đại diện CONCETTI - phó Tổng giám đốc Nguyễn Bá Hội đã có chuyến đi tập huấn, bồi dưỡng kinh nghiệm và năng lực về Chỉ dẫn Địa lý tại Cộng hòa Pháp theo chương trình làm việc và hợp tác giữa 2 nước.

Đoàn công tác cũng đã có chuyến thị sát tới nhiều địa phương có sản phẩm được đăng ký Chỉ dẫn đia lý tại Pháp như hành tây ngọt, sữa dê, dầu Oliu, gạo… Đặc biệt là sản phẩm gạo tại Camargue có lịch sử lâu đời liên quan đến những người nông dân Việt Nam từ thập niên 40~50 của thế kỷ XX.

Chuyến đi tập huấn, bồi dưỡng kinh nghiệm và năng lực về Chỉ dẫn Địa lý đã giúp trao đổi kinh nghiệm nhiều kinh nghiệm quý giá, giúp nâng cao năng lực xây dựng và quản lý Chỉ dẫn Địa lý ở Việt Nam hiện nay.

Vũ Việt Hoàng