Sáng ngày 4/6/2018, tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty Concetti, Tổng giám đốc Hàn Mạnh Tiến đã thay mặt Hội đồng thanh viên công bố quyết định thành lập ba phòng chuyên môn thuộc Ban Tư vấn quản lý, phản ảnh định hướng phát triển dài hạn của Ban trong tương lai.

Theo đó Ban Tư vấn quản lý sẽ bao gồm các phòng: Phòng Dự án thương hiệu; Phòng Dự án phát triển; và Phòng quản trị doanh nghiệp. Đồng thời cũng trong buổi họp này, Tổng giám đốc chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức Trưởng phòng Dự án thương hiệu.

Ông Nguyễn Hải Anh sinh năm 1983, có học vị Thạc sỹ Kinh tế thủy sản và về công tác tại CONCETTI từ năm 2012. Ông là chuyên viên tư vấn thương hiệu có nhiều kinh nghiệm về tư vấn, xây dựng cũng như tổ chức thực hiện các dự án thương hiệu.

Anh Kiều