Nhằm phục vụ công tác xây dựng thuyết minh dự án "Xây dựng, quản lý chỉ dẫn địa lý dầu tràm Huế”, từ ngày 14 - 17/5/2018 đại diện Công ty CONCETTI đã tới tham quan và thu thập thông tin về quy trình sản xuất, nguồn cung ứng nguyên vật liệu cũng như hiện trạng kinh doanh và quản lý sản phẩm tinh dầu tràm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.  

Trong 4 ngày làm việc, đại diện CONCETTI tiến hành đi thăm khu vực trồng tràm, quy trình thu hoạch, sơ chế nguyên liệu và một số cơ sở sản xuất trong vùng để nắm rõ tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chú trọng tìm hiểu tình trạng, đặc điểm kinh doanh, hình thức đóng gói bao bì, phương thức bán hàng của sản phẩm.

Kết thúc đợt làm việc, CONCETTI đã được cung cấp đầy đủ thông tin và có những nhận định chung nhất về tình hình sản xuất tinh dầu tràm tại Huế dựa trên vai trò là đơn vị tư vấn của dự án.

Một số hình ảnh đáng chú ý trong đợt công tác:


Đại diện CONCETTI - Ông Nguyễn Bá Hội tham quan vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất tinh dầu tràm


Ông Nguyễn Bá Hội tham quan các cửa hàng trưng bày sản phẩm tinh dầu tràm

Phương Linh