Nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La”, ngày 14/04/2018 vừa qua, Công ty CONCETTI đã tham gia buổi Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chuối Yên Châu” cho sản phẩm quả chuối của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm được thành lập với các thành viên chính: Ông Lưu Bình Khiêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm tỉnh Sơn La - Chủ tịch Hội đồng, ông Hà Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên gồm: ông Lưu Đức Thanh - Trưởng phòng Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế - Ủy viên phản biện 1, ông Hoàng Văn Tân - Nguyên Cục phó Cục Sở hữu trí tuệ - Ủy viên phản biện 2, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Hoạt động tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhằm tìm ra đơn vị thực hiện có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đại diện CONCETTI đã trình bày bản thuyết minh dự án” Chuối Yên Châu” trước Hội đồng Tuyển chọn.


Ông Hoàng Đại Dương - Đại diện CONCETTI trình bày về dự án “Chuối Yên Châu”


Ông Nguyễn Bá Hội - Đại diện CONCETTI trả lời câu hỏi của Hội đồng tuyển chọn

Phần trình bày của đại diện CONCETTI nhận được nhiều ý kiến đánh giá cũng như góp ý thẳng thắn từ phía Hội đồng Tuyển chọn. Với sự đồng thuận cao từ các thành viên trong Hội đồng, thuyết minh dự án của CONCETTI đạt 83.12 điểm và được lựa chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện cho dự án này.


Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng cho ý kiến

Ông Lưu Bình Khiêm  Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn phát biểu tổng kết buổi tuyển chọn

Phương Linh