Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Công ty Nghiên cứu tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư công bố các nội dung của dự án đã được hoàn tất gồm: Bản đồ vùng sản xuất nước mắm Cái Rồng; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cái Rồng” cho sản phẩm nước Mắm của huyện; mẫu nhãn hiệu chứng nhận; quyết định ra mắt Ban vận động thành lập Hội sản xuất và kinh doanh nước Mắm Cái Rồng. Theo đó, tất cả các sản phẩm nước mắm mang nhãn hiệu chứng nhận Cái Rồng phải được sản xuất theo quy trình truyền thồng tại: Thị trấn Cái Rồng và 3 xã Minh Châu, Quan Lạn, Đông Xá, huyện Vân Đồn. Nước Mắm phải đạt yêu cầu: có màu cánh gián, trong không vẩn đục, mùi thơm ngậy đặc trưng, có vị mặn nhưng không gắt, hậu vị ngọt.

Sản phẩm nước mắm Cái Rồng từ lâu đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí về chất lượng sản phẩm đủ điều kiện mang nhãn hiệu chứng nhận; quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản nước mắm Cái Rồng; quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu; quy trình kiểm soát chất lượng nước mắm mang nhãn hiệu chứng nhận; dự thảo điều lệ hội sản xuất và kinh doanh nước mắm Cái Rồng. Đây là các nội dung quan trọng, làm cơ sở pháp lý dùng để quản lý nhãn hiệu chứng nhận nước Mắm Cái Rồng sau này./.