Trong thời gian gần đây, việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ (PCCC) tại các tòa nhà cao tầng là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trong xã hội.

Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2018, Ban chỉ huy Cơ sở của Công ty CONCETTI đã có cuộc họp tổng kết 6 tháng thực hiện công tác PCCC, rút kinh nghiệm và đề ra phương án thực hiện nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới.

Đảm bảo an toàn PCCC là vấn đề sống còn, liên quan đến tính mạng con người cũng như tài sản của cán bộ công nhân viên công ty. Trong thời gian sắp tới, công ty CONCETTI tổ chức thực hiện 1 buổi tập huấn cụ thể hơn cho cán bộ công nhân viên về an toàn PCCC nổ tại cơ quan.

Vũ Việt Hoàng