Thực hiện Quyết định số 131/QĐ - UBND ngày 19/01/20118 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đã tổ chức chuyến khảo sát từ ngày 05/03/2018 đến 14/03/2018. Tham gia đợt khảo sát này, phía Công ty CONCETTI có 2 đại diện là ông Nguyễn Bá Hội - Phó tổng giám đốc công ty và ông Nguyễn Hải Anh - chuyên viên tư vấn về phát triển thương hiệu.

Chuyến khảo sát có mục tiêu là: Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ nói chung đối với các sản phẩm chanh leo, mận hậu, rau an toàn và chuối. Tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm từ đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để phối hợp triển khai thực hiện. Địa điểm khảo sát tại các huyện Thuận Châu, huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên, huyện Mường La, huyện Quỳnh Nhai, huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La.

Một vài hình ảnh của đoàn khảo sát:


Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Trưởng phòng quản lý chuyên ngành - Sở Khoa học Công nghệ Sơn La đang phỏng vấn, khảo sát.


Ông Hà Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Sơn La cùng các chuyên viên đang điều tra, phỏng vấn.


Ông Nguyễn Bá Hội - Phó Tổng Giám đốc công ty CONCETTI cùng đoàn khảo sát tại thực địa.

Bài & ảnh: Nguyễn Xuân