LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


TƯ VẤN VỀ ĐẤU THẦU

CONCETTI có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp cho các khách hàng trong nước và nước ngoài như AusAID, Tổng cục dạy nghề, Tổng cục Thống kê….v.v….
Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1. Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:
   - Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu
   - Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu
   - Lập Hồ sơ mời thầu
   - Thông báo mời thầu
   - Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu :
       + Đánh giá sơ bộ
       + Đánh giá chi tiết

2. Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:
  - Xây dựng hồ sơ đấu thầu
  - Nghiên cứu điều khoản tham chiếu
  - Viết bình luận
  - Lập đề xuất kỹ thuật
  - Lập đề xuất tài chính
  - Nộp hồ sơ thầu …v..v...v...