LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TRẦN MẠNH ĐIỆP

Trưởng phòng đăng ký Việt Nam

dieptm@concetti.vn Là một luật sư với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên về tư vấn, thực thi luật Sở hữu trí tuệ và các luật liên quan đến luật Sở hữu trí tuệ, Ông Trần Mạnh Điệp hiện là Trưởng phòng Nhãn hiệu và Kiểu dáng.

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân luật

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Chuyên gia về đăng ký, xác lập quyền đối với Nhãn hiệu và Kiểu dáng CN;
  • Chuyên gia về khiếu nại, xử lý tranh chấp đối với các đối tượng SHCN.

Thành viên:

  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp Hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASIAN IP)
  • Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)

Email: dieptm@concetti.vn