LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !


DỊCH THUẬT

Phòng Dịch thuật của Ban Thông tin và Tư vấn doanh nghiệp Concetti chuyên cung cấp dịch vụ Dịch thuật các tài liệu, bao gồm:
1. Ngôn ngữ dịch thuật:
- Việt - Anh & Anh - Việt
- Việt - Hoa & Hoa - Việt
- Việt - Nhật & Nhật - Việt
- Việt - Pháp & Pháp - Việt
2. Nội dung dịch thuật:
- Hồ sơ các dự án đầu tư, hồ sơ các dự án thành lập doanh nghiệp, hồ sơ vay vốn, thuê đất, tài liệu đấu thầu…
- Hồ sơ các dự án tài trợ, viện trợ, các dự án phát triển.
- Xem xét, rà soát và dịch các hợp đồng kinh tế, điều lệ công ty…
- Các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích…)
- Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, các loại báo cáo, tài liệu khác
- Dịch thuật các tài liệu số hoá, bản địa hoá phần mềm máy tính…
3. Đối tượng khách hàng: Đa dạng bao gồm trong nước và ngoài nước