THÔNG MINH - TẬN TÌNH - TRUNG THỰC
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !

Đối tác

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 4 tháng 7 năm 2007, Bộ nội vụ ra quyết định số 745/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Giới thiệu

Ngày 4 tháng 7 năm 2007, Bộ nội vụ ra quyết định số 745/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Sau hơn một năm Việt Nam gia nhập WTO yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế trở nên rất cấp thiết. Để đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp và của nền kinh tế thì đất nước phải có một nền quản trị tốt. Với mong muốn sẽ góp phần xây dựng nền quản trị tốt ở Việt Nam, Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động thực tiễn của mình sẽ tác động lên 2 yếu tố nâng cao năng lực quản trị cho từng doanh nghiệp và hoàn thiện khuân khổ pháp lý về Quản trị doanh nghiệp.